A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Assyrian

The Number System of Assyrian


This page is based on LEARN ASSYRIAN ONLINE.

NumberReadingMeaning
0seepaarr0
1khaa1
2trr'e2
3'td'laa3
4aarrpaa4
5khaamshaa5
6ishtaa6
7shaawaa7
8tmenya8
9oochaa9
10usrra10
11khedisaarr1* + 10
12terryisaarr2* + 10
13daaldaasaarr3* + 10
14aarrpaasaarr4 + 10
15khaamshaasaarr5 + 10
16ishtaasaarr6 + 10
17shuwaasaarr7* + 10
18tmaanisaar8* + 10
19ujaasaarr9* + 10
20isrree20
21isrree-khaa20 + 1
22isrree-trr'e20 + 2
23isrree-'td'laa20 + 3
24isrree-aarrpaa20 + 4
25isrree-khaamshaa20 + 5
26isrree-ishtaa20 + 6
27isrree-shaawaa20 + 7
28isrree-tmenya20 + 8
29isrree-oochaa20 + 9
30klaay30
31klaay-khaa30 + 1
32klaay-trr'e30 + 2
33klaay-'td'laa30 + 3
34klaay-aarrpaa30 + 4
35klaay-khaamshaa30 + 5
36klaay-ishtaa30 + 6
37klaay-shaawaa30 + 7
38klaay-tmenya30 + 8
39klaay-oochaa30 + 9
40urrpee40
41urrpee-khaa40 + 1
42urrpee-trr'e40 + 2
43urrpee-'td'laa40 + 3
44urrpee-aarrpaa40 + 4
45urrpee-khaamshaa40 + 5
46urrpee-ishtaa40 + 6
47urrpee-shaawaa40 + 7
48urrpee-tmenya40 + 8
49urrpee-oochaa40 + 9
50khamshee50
51khamshee-khaa50 + 1
52khamshee-trr'e50 + 2
53khamshee-'td'laa50 + 3
54khamshee-aarrpaa50 + 4
55khamshee-khaamshaa50 + 5
56khamshee-ishtaa50 + 6
57khamshee-shaawaa50 + 7
58khamshee-tmenya50 + 8
59khamshee-oochaa50 + 9
60ishtee60
61ishtee-khaa60 + 1
62ishtee-trr'e60 + 2
63ishtee-'td'laa60 + 3
64ishtee-aarrpaa60 + 4
65ishtee-khaamshaa60 + 5
66ishtee-ishtaa60 + 6
67ishtee-shaawaa60 + 7
68ishtee-tmenya60 + 8
69ishtee-oochaa60 + 9
70shaawee70
71shaawee-khaa70 + 1
72shaawee-trr'e70 + 2
73shaawee-'td'laa70 + 3
74shaawee-aarrpaa70 + 4
75shaawee-khaamshaa70 + 5
76shaawee-ishtaa70 + 6
77shaawee-shaawaa70 + 7
78shaawee-tmenya70 + 8
79shaawee-oochaa70 + 9
80tmaanee80
81tmaanee-khaa80 + 1
82tmaanee-trr'e80 + 2
83tmaanee-'td'laa80 + 3
84tmaanee-aarrpaa80 + 4
85tmaanee-khaamshaa80 + 5
86tmaanee-ishtaa80 + 6
87tmaanee-shaawaa80 + 7
88tmaanee-tmenya80 + 8
89tmaanee-oochaa80 + 9
90ujee90
91ujee-khaa90 + 1
92ujee-trr'e90 + 2
93ujee-'td'laa90 + 3
94ujee-aarrpaa90 + 4
95ujee-khaamshaa90 + 5
96ujee-ishtaa90 + 6
97ujee-shaawaa90 + 7
98ujee-tmenya90 + 8
99ujee-oochaa90 + 9
100imaa100

* Different form
† Different word


Note:
NumberReadingMeaning
100imaa100
200trimaa200
300qlimaa300
400urpima400
500khaamshimaa500
600ishtema600
700shawima700
800tmenyimaa800
900ujimaa900
1000elpaa1000
2000tre elp'e2* × 1000*
3000'td'la elp'e3* × 1000*

* Different form


Afro-Asiatic (371)
Berber (29)
Chadic (192)
Cushitic (47)
Egyptian (1)
Omotic (28)
Semitic (73)
Central (55)
Aramaic (16)
Eastern (14)
Central (11)
Northeastern (9)
ASSYRIAN NEO-ARAMAIC
CHALDEAN NEO-ARAMAIC
HÉRTEVIN
HULAULÁ
KOI-SANJAQ SOORET
LISHANA DENI
LISHANÁN
LISHANID NOSHAN
SENAYA
Northwestern (2)
Mandaic (2)
SYRIAC
Western (2)
South (39)
South (18)
Unclassified (1)


Return to the index

Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)