A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Finnish

The Number System of Finnish


This page is based on an e-mail from Lassi Juutinen.

NumberReadingMeaning
0nolla0
1yksi1
2kaksi2
3kolme3
4neljä4
5viisi5
6kuusi6
7seitsemän7
8kahdeksan8
9yhdeksän9
10kymmenen10
11yksitoista1 of the 2nd
12kaksitoista2 of the 2nd
13kolmetoista3 of the 2nd
14neljätoista4 of the 2nd
15viisitoista5 of the 2nd
16kuusitoista6 of the 2nd
17seitsemäntoista7 of the 2nd
18kahdeksantoista8 of the 2nd
19yhdeksäntoista9 of the 2nd
20kaksikymmentä2 × 10*
21kaksikymmentäyksi2 × 10* + 1
22kaksikymmentäkaksi2 × 10* + 2
23kaksikymmentäkolme2 × 10* + 3
24kaksikymmentäneljä2 × 10* + 4
25kaksikymmentäviisi2 × 10* + 5
26kaksikymmentäkuusi2 × 10* + 6
27kaksikymmentäseitsemän2 × 10* + 7
28kaksikymmentäkahdeksan2 × 10* + 8
29kaksikymmentäyhdeksän2 × 10* + 9
30kolmekymmentä3 × 10*
31kolmekymmentäyksi3 × 10* + 1
32kolmekymmentäkaksi3 × 10* + 2
33kolmekymmentäkolme3 × 10* + 3
34kolmekymmentäneljä3 × 10* + 4
35kolmekymmentäviisi3 × 10* + 5
36kolmekymmentäkuusi3 × 10* + 6
37kolmekymmentäseitsemän3 × 10* + 7
38kolmekymmentäkahdeksan3 × 10* + 8
39kolmekymmentäyhdeksän3 × 10* + 9
40neljäkymmentä4 × 10*
41neljäkymmentäyksi4 × 10* + 1
42neljäkymmentäkaksi4 × 10* + 2
43neljäkymmentäkolme4 × 10* + 3
44neljäkymmentäneljä4 × 10* + 4
45neljäkymmentäviisi4 × 10* + 5
46neljäkymmentäkuusi4 × 10* + 6
47neljäkymmentäseitsemän4 × 10* + 7
48neljäkymmentäkahdeksan4 × 10* + 8
49neljäkymmentäyhdeksän4 × 10* + 9
50viisikymmentä5 × 10*
51viisikymmentäyksi5 × 10* + 1
52viisikymmentäkaksi5 × 10* + 2
53viisikymmentäkolme5 × 10* + 3
54viisikymmentäneljä5 × 10* + 4
55viisikymmentäviisi5 × 10* + 5
56viisikymmentäkuusi5 × 10* + 6
57viisikymmentäseitsemän5 × 10* + 7
58viisikymmentäkahdeksan5 × 10* + 8
59viisikymmentäyhdeksän5 × 10* + 9
60kuusikymmentä6 × 10*
61kuusikymmentäyksi6 × 10* + 1
62kuusikymmentäkaksi6 × 10* + 2
63kuusikymmentäkolme6 × 10* + 3
64kuusikymmentäneljä6 × 10* + 4
65kuusikymmentäviisi6 × 10* + 5
66kuusikymmentäkuusi6 × 10* + 6
67kuusikymmentäseitsemän6 × 10* + 7
68kuusikymmentäkahdeksan6 × 10* + 8
69kuusikymmentäyhdeksän6 × 10* + 9
70seitsemänkymmentä7 × 10*
71seitsemänkymmentäyksi7 × 10* + 1
72seitsemänkymmentäkaksi7 × 10* + 2
73seitsemänkymmentäkolme7 × 10* + 3
74seitsemänkymmentäneljä7 × 10* + 4
75seitsemänkymmentäviisi7 × 10* + 5
76seitsemänkymmentäkuusi7 × 10* + 6
77seitsemänkymmentäseitsemän7 × 10* + 7
78seitsemänkymmentäkahdeksan7 × 10* + 8
79seitsemänkymmentäyhdeksän7 × 10* + 9
80kahdeksankymmentä8 × 10*
81kahdeksankymmentäyksi8 × 10* + 1
82kahdeksankymmentäkaksi8 × 10* + 2
83kahdeksankymmentäkolme8 × 10* + 3
84kahdeksankymmentäneljä8 × 10* + 4
85kahdeksankymmentäviisi8 × 10* + 5
86kahdeksankymmentäkuusi8 × 10* + 6
87kahdeksankymmentäseitsemän8 × 10* + 7
88kahdeksankymmentäkahdeksan8 × 10* + 8
89kahdeksankymmentäyhdeksän8 × 10* + 9
90yhdeksänkymmentä9 × 10*
91yhdeksänkymmentäyksi9 × 10* + 1
92yhdeksänkymmentäkaksi9 × 10* + 2
93yhdeksänkymmentäkolme9 × 10* + 3
94yhdeksänkymmentäneljä9 × 10* + 4
95yhdeksänkymmentäviisi9 × 10* + 5
96yhdeksänkymmentäkuusi9 × 10* + 6
97yhdeksänkymmentäseitsemän9 × 10* + 7
98yhdeksänkymmentäkahdeksan9 × 10* + 8
99yhdeksänkymmentäyhdeksän9 × 10* + 9
100sata100

* Different form


Uralic (34)
Finno-Ugric (28)
Finno-Permic (25)
Finno-Cheremisic (22)
Cheremisic (2)
Finno-Mordvinic (20)
Finno-Lappic (18)
Balto-Finnic (9)
ESTONIAN
FINNISH
INGRIAN
KARELIAN
LIV
LIVVI
LUDIAN
VEPS
VOD
Lappic (9)
Mordvinic (2)
Permic (3)
Ugric (3)
Samoyedic (6)


Return to the index

Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)